najděte si nás

 

Co jsou Rodinné harmonie – konstelace? Jednoduchý terapeutický nástroj, který napomáhá narovnání  nevhodných  vzorců  chování a  návyků  způsobující naši nespokojenost,  zranění a nemoci. Ano, ale co to znamená? Naše životy ovlivňují neviditelné vztahové formy a úlohy, převzaté od našich rodičů a rodinných příslušníků.

Naše chování a postoje na tomto světě jsou dány předem, bez ohledu jaké je naše prapůvodní nastavení a přirozenost. Již při početí si každý z nás přináší tento osobní kód chování pro svůj život a jeho způsob prožívání, pramenící z větve předků matky i otce.

Po narození se tyto skutečnosti prohlubují spojením životních cest jejich společného prožívání v rámci blízké rodiny (maminka, tatínek, sestra, bratr), i široké (babička, dědeček, teta… atd.) Jako malé i dospívající děti přebíráme vše, co vidíme nebo mimosmyslově cítíme od svých rodičů. Od destruktivních vzorců chování, přes falešné postoje, bloky, až po nemoci. Jsou to naši blízcí a my se podprahově snažíme převzít vše, co dělají oni, i když máme své vlastní životy a plány.

A teď si představte, jaké to je, když máte svůj záměr, po kterém toužíte, usilovně na něm pracujete, ale nastavení po kterém kráčíte je nastavení vašeho otce nebo matky, kteří měli úplně jiný záměr. A vy se divíte, že máte něco, co nechcete, nebo je pro vás nežádoucí, a to co chcete, nemáte.

Harmonizací rodinných systémů můžete vyřešit:

  • nespokojenost v osobním životě,
  • vztahových vazbách s rodiči,
  • nesoulad s partnery,
  • problémy s dětmi,
  • nepříjemné vztahy na pracovišti,
  • řešení finanční situace,
  • dosažení svých osobních plánů – při studiu, výkonnosti v práci, sportu, zhmotňování svých snů i projektů,
  • při odstraňování zdravotních obtíží a samotných nemocí. 

 

Jak to může vypadat prakticky?

Například imaginární otec a jeho syn. Otec řadu let duševně týrá nejen svou ženu, ale i děti, dělá si co chce, doma nepobude, a když přijde tak je na vše kolem je hrubý a chová se diktátorsky. Žena si zvykla, ani už nevnímá, že by jejich soužití mělo nějaké zvláštní trhliny, její muž je takový jaký je. Děti v tomto prostředí vyrůstají. Po letech i syn dospěje, založí rodinu a i on se začne chovat ke své partnerce hrubě. Ovšem, jemu se to vůbec nelíbí, trápí se a neví, proč se chová, jak se chová, ale nemůže si pomoci, nějaká neviditelná síla ho žene dělat pro něj nepochopitelné věci. Tento vzorec lze napasovat na různé situace. Přebíráme v neviditelných vazbách příkoří svých rodičů, protože v rodinném systému probíhající přes jednotlivá pokolení, jsou nejsilnějšími vazbami ze všech energetických vazeb.

Dítě své rodiče miluje, udělá pro ně cokoli, v nevědomé rovině převezme jakékoli zranění, návyk, vzorec chování nebo nemoc. Můžeme se ptát, kde se vzaly dispozice pro křečové žíly, neplodnost nebo nádorová onemocnění.

Samozřejmě, přímé „napodobování“ a snímání tíže z rodičů a rodinných příslušníků je jedna část. Další situace nastává, kdy nám rodiče způsobují něco, co nechceme, opět to může být naprosto neviditelné, v nevědomé rovině. Nebo okamžik, kdy si vytvoříme z určité situace závěr a následně se nevědomě z něho obviňujeme a jednáme podle něho.

Příklad: v rodině se stane tragédie, dítě se jí účastní, celý život si myslí, že tragédii způsobilo, jako dospělý s tímto zatížením propadne depresím, alkoholu, nebo drogám. Ovšem co neví, že žádné obvinění neexistovalo. A jsou tu také úplné jednoduchosti, ale jak zásadní: rodič neupěl ve škole, i my velmi těžce studujeme. Matka nemohla dlouho otěhotnět, dcera je v situaci, že marně touží po dítěti, absolvuje umělé oplodnění a nedaří se. Dědeček přišel o majetek, jeho pravnuk nevědomě likviduje finanční prostředky všemi cestami, nesmyslným nakupováním a utrácením, hazardem. A opět, děláme něco, co nechceme, ale obrovská síla rodinných vazeb nás ženě vpřed. Dostavují se deprese, nespokojenost, lítost, postupná destrukce.

Žít svůj život chce každý

Každý má svou individuální cestu, co člověk, absolutní originál, nenajdeme na celém světě podobnost dvou lidí, měli bychom vždy žít podle svého určení a dispozic. Někdy je těžké díky rodinným vazbám svou cestu nalézt, realizovat, udržet, ale každý jedinec po žití svého života touží. Jen když ho dosáhne, žije ve štěstí, spokojenosti, bez trápení a nemocí. K tomu existuje jednoduchá cesta, harmonizace rodinných systémů.     

Kde se vzaly Rodinné Harmonie

Harmonizace rodinných i dalších systémů pomocí metodologie objevené německým terapeutem Bertem Hellingerem tvoří jednoznačný základ procesu Harmonií. Ovšem provedení samotného procesu a jeho užívání a aplikace se jednoznačně liší. Každý terapeut má jinou formu vizí a intuice, i silové energetické schopnosti a možnosti. Jeden vidí v obrazech, druhý vnímá pocity, třetí informace a získává je formou slov. Základem celého procesu a práce terapeuta je intuice a praktická znalost vztahových forem a pravidel definovaných Bertem Hellingerem. Jeho škola učí nechávat konstelaci volný průběh a do ničeho absolutně nezasahovat, dá se říci nedotahovat jednotlivé případy do regresivního konce. Rozšíření základů učení BH umožňuje jít dále a provést klienta celým problémem, ukázat mu srozumitelně jednotlivé situace a vysvětlit jednotlivé vazby. Nakonec klienta přivést pro něj k srozumitelné formě a situaci pochopit. Takové jsou Rodinné Harmonie.

Pomáhají klientovi nalézt opravdovou podstatu jeho problému ještě před startem samotné terapie, takže je možno dostat se hlouběji k jádru řešené situace.  Jeho  startovní  pozice je tak  posunutá  dále  k  cílové  metě a určuje šíři postupu terapie. Taktéž v průběhu terapie a  v  jejím  samotném  závěru  je  naším cílem  provést   klienta  až  k  podstatě  problému a odstranit veškeré bloky a vazby, které se při harmonizaci objeví a to takovou formou, že jsou pro klienta srozumitelné.  

Co se tedy odehrává?

Jedná se o skupinovou práci, více osob spolupracujících společně v jednom okamžiku. Účast skupiny lidí je nezbytná pro realizaci celé terapie, jednotlivé osoby reprezentují zástupce rodinných příslušníků, hrají matku, otce, bratra, strýčka, sestru atd. Jednotlivé aktéry si vybírá sám klient ve spolupráci s terapeutem. V dané místnosti v rámci tzv. rozestavění se odehraje celá životní situace, bez ohledu na čas a místo, třeba situace z dob početí nebo pěti let daného klienta. Na vlastní oči vidí, co se dělo a jakou situaci opravdu prožíval, následně se dá v jeho vědomí i podvědomí celou situaci přivést do optimálního stavu a jeho nastavení „přeprogramovat“.  Přímou zkušeností se skrytými silami rodinných systémů si účastníci výrazně zvýší svoje uvědomění možného pozadí problémů, mohou celou situaci lépe pochopit. Počet účastníků se pohybuje od 12 do až 20 osob. Skupina se věnuje postupně  zvolenému  tématu  vybraného  člověka.  Výběr pořadí témat určuje svalový test a terapeut. Ideální jsou vícedenní RH, kdy na každý den připadnou tři až čtyři rozestavění. Účastnit se mohou jak lidé s rozestavěním a s jasně definovaným tématem, nebo lidé bez rozestavění, kteří vědí, že by rádi něco změnili, nebo je trápí určitý problém, ale zatím neví jak na to. Pro všechny účastníky má celý proces obrovskou hodnotu, není nutné mít přímo rozestavění, aby proběhla odblokace problému účastníka bez rozestavění.

Rodinné  Harmonie  je  jednoduchý  a  velmi  účinný   nástroj,   jak  se  zbavit  svých  potíží a nespokojenosti v nejkratším možném čase, účinky se mohou dostavit okamžitě již v prvním týdnu, jejich hlubší usazení v životě účastníka probíhá během 30 až 60 dní. Opět platí, že je vše ovlivněno individuální složkou a i přijetím a pochopením klienta celé situace.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt

Poradna pro tělo a duši 

Viktor Lelek
Bolzanova 1
110 00 Praha 1

 +420 776 030 003