najděte si nás

 

Cílem metody je odbourat veškerý stres a tím způsobené bloky energetických drah a center v těle. Bloky společně s „uvězněným“ stresem způsobují nerovnováhu, která zabraňuje přirozeně vnímat a prožívat aktuálně probíhající život. Situace, zážitky nebo pouze stálý přetlak a stres v určitém životním období, zůstává tak i nadále „uložený“ v těle, i když daná situace je dávno minulá. Buňky a buněčná struktura si zachovává svou přirozenou pamětí na tyto události vzpomínky v podobě bolestivé emoce, strachu a stresu, zvláště pokud se jednalo o traumatizující situaci nebo zážitek. A tak dávno minulá situace může zabraňovat plnohodnotnému prožívání života i po dlouhých letech. Pro nápravu je tedy třeba přivést klienta do stavu regrese, a tím bolestivou vzpomínku uvolnit. 

Například traumatické zážitky z porodu, nestandardní situace kolem komunikace a soužití rodičů (kdy vznikl velký stres – nevěra, nesoulad partnerů, finanční problémy, rozchod), během samotného dětství díky tvrdé, případně neempatické výchově, při konfrontaci s despotickými učiteli, kamarády a následně s životem samotným. Což jsou například těžké rozchody, rozvody, problémy v zaměstnání, se svým životním směrem, samotné učení, nečekané úmrtí blízkých, nebo dlouhotrvající neshody s rodiči, partnerem mohou vést k nahromadění stresu a bloků. Ty pak zabraňují přirozenému proudění energií, celkové rovnováze těla, svalstva, tedy i orgánů, popřípadě samotného mozku a jeho jednotlivých částí. Nerovnováha mezi pravou a levou hemisférou a dalšími částmi mozku, může způsobit hlubokou životní nespokojenost a deprese. Ovšem, je-li příčinou obtíží jakýsi traumatický zážitek, je nutné opravit tento zážitek a ne pouhou příčinu, tedy depresi. Pro nápravu je tedy třeba přivést klienta do stavu regrese, a tím bolestivou vzpomínku uvolnit. Stres a uložené bolestivé emoce pilulky nevyléčí. Samozřejmě, kineziologie řeší traumatické situace i z dob nedávno minulých. 

Kineziologie v pojetí One Brain je kombinací moderních poznatků o lidském těle a psychoterapie, společně s tradiční asijskou medicínou. Nejedná se o léčitelský obor, ale sofistikovanou terapeutickou metodu, využívanou psychology, lékaři a terapeuty na celém světě. Ve vyspělých zemích západního světa je již desítky let hrazena pojišťovnou a je využívaná v lékařském sektoru.  

Terapie touto metodou se dá také definovat jako způsob komunikace terapeuta s podvědomím pacienta, směřující k odstranění tzv. psychických bloků. Terapeut zjistí pomocí sofistikovaně vytvořené metodologie, ovšem velmi rychle a bez přemrštěného zatěžování klienta, co je příčinou stavu a jeho nespokojenosti. Dále postupně prochází celý zjištěný problém a vhodnými otázkami, vedený stanovenou metodologií, pomocí testu společně s klientem navozují stav regrese a uvolňují uložené bloky.

S touto metodou se dá dosahovat rychlých a hlubokých výsledků, je použitelná i při práci s malými dětmi, kdy jeho rodič se stává zástupcem dítěte a není tak nutná jeho přímá účast při terapii. Rychlost je přímo úměrná hloubce a vážnosti traumatu a vnitřního rozhodnutí klienta se své bolesti vzdát. Při běžných problémech a bolestech těla může být reakce okamžitá, nebo ze dne na den. Složitější záležitosti, hluboká traumata se mohou zpracovávat v řádu několika týdnů nebo měsíců.        

Minimum z historie Kineziologie

Kineziologie je velmi rozšířená metoda, využívající ke komunikaci mezi tělem klienta, tedy i jeho stavem a problémy, a terapeutem tzv. svalového testu. Informace, která je uložena v energii těla a svalech, reaguje na jednotlivé myšlenky. Metoda se vyvíjela velmi dlouho, její základy byly položeny už v polovině minulého století, od roku 1964 byla využívaná nejprve v rámci testování úspěšnosti léčby v oblasti fyzioterapie. Až v roce 1986 se sešli dva muži, Gordon Stokes a Daniel Whiteside, společně s Candace Callawaye vytvořili metodu One Brain, která vede k jednotě celého člověka a jeho mysli. V západních zemích je od devadesátých let minulého století využívána lékaři, psychology a terapeuty. Tato metoda získala v roce 1991 patent Spojených států amerických. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt

Poradna pro tělo a duši 

Viktor Lelek
Bolzanova 1
110 00 Praha 1

 +420 776 030 003