najděte si nás

 

Rodinná terapie je metodou a koncepcí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy a snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny.

V případě, že to situace umožňuje, pracujeme při konzultacích se všemi členy rodiny. Pokud pracujeme jen s jedním klientem, „rozestavíme" kolem něho jeho rodinu.

V systemickém přístupu je vždy rodina jako uzavřený systém, kdy při narušení jeho vnitřní rovnováhy vzniká symptom, nebo nemoc, kterou pak jeden zástupce nebo jednotliví členové rodiny jsou schopni pojmenovat a označit.

Terapie je následně vedena k nápravě narušené rovnováhy. Ke každému členovi rodiny přistupujeme jako k článku řetězce celého rodinného systému a v jeho problémech hledáme souvislost se současným stavem jeho rodiny.

Rodinná terapie je orientovaná v oblasti terapeutické práci na rodinné problémy mezi rodiči a dětmi, popřípadě třígeneračních vztahů v rodině. Obdobně jako například při párové terapii, která se zabývá vztahem, problémy a poruchami soužití partnerských a manželských dvojic.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt

Poradna pro tělo a duši 

Viktor Lelek
Bolzanova 1
110 00 Praha 1

 +420 776 030 003