Kdo jsem?

Zajímám se o jógu a psychologii již od studijních let, i když jsem absolvovala matematické inženýrství. Pracovala jsem mnoho let ve školství, během kterých jsem se stala cvičitelkou jógy. Vedu skupinové i individuální lekce terapeutické jógy.

Na své cestě za sebopoznáním a sebepřijetím jsem za absolvovala dvouletý psychospirituelní kurz HNP Jitky Vodňanské a výcvik rogersovského psychoterapeutického směru – přístupu zaměřeného na člověka PCA, který vnímám jako terapeutický směr, jež je v souladu s filosofií a etickými zásadami jógy. Během mnoha hodin výcviku jsem zažila, jak působí výživná atmosféra bezpodmínečného přijetí, empatického naslouchání, jak je možné se více poznat a přijmout a zahojit vnitřní bolesti.

pozice

  • od roku 1990 jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů hathajógy a pránájámy především pod vedením PhDr. Jiří Čumpelíka, Ph.D.
  • v roce 2008 jsem absolvovala kurz pro cvičitele jógy II. Třídy (150 hodin, Český svaz jógy, o.s.)
  • od roku 2010 vedu lekce jógy, spolupořádala jsem několik víkendových kurzů jógy
  • od roku 2012 jsem stále asistentkou PhDr. Jiří Čumpelíka, Ph.D. v hodinách výuky jógy tříletého studia Jógové terapie na FTVS UK v Praze
  • v letech 2014 – 2015 jsem navštěvovala dvouletý psychospirituelní kurz HNP (Hledat Najít Pustit) psychoterapeutky a učitelky buddhistické meditace dr. Jitky Vodňanské (260 hodin)
  • v letech 2017-2021 jsem absolvovala komplexní vzdělávací program v PCA přístupu zaměřeném na člověka, dle Carla Rogerse, akreditovaného Psychoterapeutickou společností ČLS JEP (740 hodin, PCA Institut, z.s.)