Osobní terapie

Rezervujte zde

Během setkávání při osobní terapii se budeme zabývat vaším sebepoznáním a sebeuvědoměním díky rozhovoru. Budeme pracovat s myšlenkami a s nimi spojenými emocemi a tělesnými pocity, budeme zkoumat, jak se vztahujete ke světu uvnitř i vně. Terapie je Vaším prostorem a časem a je na vás, jak obojí využije, jaké téma přinesete. Je účinným prostředkem například na léčbu

  • obav a úzkostí
  • nespavosti
  • syndromu vyhoření
  • problémům se sebehodnotou

Věřím, že člověk má v sobě vrozenou tendenci k neustálému růstu a rozvoji, tato aktualizační tendence je základní myšlenkou terapie zaměřené na člověka podle Carla R. Rogerse (PCA). Tato vnitřní motivace je léčivou silou, která ale potřebuje živnou půdu bezpodmínečného pozitivního přijetí a empatického porozumění druhou osobou, pak může člověk sám sebe lépe poznat a dokáže změnit své postoje a sebepojetí. Terapeut tak není expertem na život a prožívání klienta, ani na obsah terapie, přistupuje ke klientovi s opravdovým, autentickým, vnímavým a otevřeným postojem. Podporuje, aby se klient poznal a byl skutečně sám sebou.

V terapii neurčuji témata rozhovoru, nedávám rady nebo řešení. Pokud to je na místě a klient o to má zájem, nabízím pro inspiraci relaxační a dechová cvičení, která někdy umožňují lépe se dostat do kontaktu sám se sebou, což vede ke zbavení se vnitřních bolestí, k lepšímu porozumění sama sebe a k větší důvěře ve své tělo. Je možné i vyzkoušet meditaci na dech. Cvičení se provádí v pro vás pohodlné poloze a bezpečném prostoru formou nabídky.

Pracuji pod pravidelnou odbornou supervizí, která probíhá vždy se zachováním anonymity klienta. Vše, co mi sdělíte, považuji za důvěrné.

Můžeme se setkat v Praze nebo u Dobříše na adresách:

  • Patočkova 2472/81a, Praha 6 - Břevnov
  • Libice 10, Rybníky u Dobříše

Cena osobní konzultace je 800 Kč (60 min). Rezervovat termín můžete níže.